If you have any feedback on how we can make our new website better please do contact us. We would like to hear from you. 
 
Ysgrifennyddion / Secretaries:
 
Ysgrifennydd Cyffredinol / General Secretary:
Mrs Eirian Lloyd Huges -
Tel: 01758 750 692 / 07921 088 134
ebost / email: eirianhughes@outlook.com
 
Cadeirydd / Chairman 2017 and
Ysgrifennydd Ceffylau / Horse Section Secretary
Website Administrator:
Ms Gwen V Jones -
Tel: 01766 810 937 / 0791 860 3638
ebost / email: gwenjones1.gj@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is-gadeirydd / Vice Chairman 2017:
Mr William Owen
 
 
Ysgrifennydd Adran Cwn / Dog Section Secretary:
Mrs Jacqui Jones -
Tel: 07794 513 397
jaci.jones1@virginmedia.com
  
 
Ysgrifennydd Defaid/ Sheep Secretary:
Mrs Annwen Jones -
Tel: 01758 720 435
ebost / email: jones.annwen@btconnect.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennydd Gwartheg / Cattle Secretary:
Mr Bleddyn Jones -
Tel: 01758 720 047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennydd Adran Dofednod / Poultry Section Secretary:
Mrs Carol Jones -
Tel: 01758 730 447
 
 
Ysgrifennydd Adran Hen Beiriannau / Vintage Machinery Section:
Mr Griff Williams -
Tel: 07795 154 627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennydd Gwaith Llaw a Choginio / Cookery & Handicraft Secretary:
Miss Helen Philips -
Tel: 01758720025
Mob: 07795 584 9584
 
 
Ysgrifennydd Adran Ffon Fugail / Shepherds Crook Section Secretary:
Mr Raymond Jones -
Tel: 01492 622 079
 
Ysgrifennydd Stondinau / Trade Stands Secretary:
Mrs Eirian Ll. Hughes -
Tel: 01758 750 692 / 07921 088 134
ebost / email: eirianhughes@outlook.com
 
 
The Committee
 
Some of our committee members
 
 
 
 
 
 
Mr John Adams
Trysorydd/Treasurer
 
Mr John R Owen
Aelod ffyddlonaf y sioe ers 50 o flynyddoedd!
Our longest standing member of 50 years!
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr Alwyn Williams
Meister Y Giat / Gate Master!!!
 
 
 
Mr Dylan Williams
Cymhorthydd Mrs Williams y defaid!
Assistant to Mrs Williams, the sheep secretary!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr Sion Garton
Cymhorthydd Mrs Garton y cwn!
Assisstant to Mrs Garton, the dog secretary!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Site Map